ΕΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αρχική Σελίδα / Έργα / Προγραμματιζόμενα
Προγραμματιζόμενα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

Το πρόγραμμα και ο τομέας δράσης του Κοινοτικού Συμβουλίου Εργατών περιλαμβάνει τις πιο κάτω δραστηριότητες και έργα:

 • Η κατασκευή πεζοδρομίων μήκους 1,500 μέτρων στον κεντρικό δρόμο της κοινότητας (τα σχέδια έχουν ετοιμαστεί).
 • Η υλοποίηση της Β’ φάσης του Αντιπλημμυρικού έργου και την κατασκευή πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου.
 • Η υλοποίηση του αποχετευτικού συστήματος (2009-2012).
 • Ο διαχωρισμός 27 οικοπέδων για νεαρά ζευγάρια με χαμηλό εισόδημα και η διεύρυνση της οικιστικής περιοχής.
 • Η επέκταση των κοινοτικών κτιρίων με την κατασκευή μεγάλης αίθουσας εκδηλώσεων.
 • Η κατασκευή πεζοδρόμου που να συνδέει τις οδούς Μάρκου Δράκου και Αποστόλου Θωμά προς εξυπηρέτηση των εκκλησιαζόμενων (σύνδεση των χώρων των εκκλησιών).
 • Η διεύρυνση της Κεντρικής Πλατείας προς το προαύλιο της εκκλησίας Αγίας Παρασκευής.
 • Η δημιουργία Πάρκου Ηρώων και Αγνοουμένων.
 • Η ανάπλαση του πυρήνα της κοινότητας με πλακόστρωτα, βρύσες, πεζόδρομους, παγκάκια, κα.
 • Η ανέγερση νέου σύγχρονου Κοινοτικού Σταθμού και την μετατροπή του υφιστάμενου κοινοτικού σταθμού σε χώρο ενασχόλησης και ψυχαγωγίας των ηλικιωμένων.
 • Η αναβάθμιση της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης και εγκατάσταση Internet για ενασχόληση των νέων.
 • Η αντικατάσταση όλων των μικρών λαμπτήρων και την επέκταση του οδικού φωτισμού προς την Βιομηχανική Περιοχή.
 • Η δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου.
 • και πολλά άλλα έργα τα οποία θα προκύψουν στην πορεία
Περιφερειακά Έργα
 • Η επέκταση του γραμμικού πάρκου από την Λακατάμια μέχρι το Φράγμα Ταμασσού (ήδη έχει γίνει υδρολογική και υδραυλική μελέτη του Πεδιαίου).
 • Η ανέγερση Περιφερειακού Σταδίου και Περιφερειακού Λυκείου.

Τυπώστε Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Χάρτες
Πολυμέσα
Εκδηλώσεις
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.