ΕΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αρχική Σελίδα / Έργα / Ολοκληρωμένα
Ολοκληρωμένα

ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΑΠΟ 1/1/2012 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο εργάζεται με συλλογικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα και με μεγάλη διορατικότητα κατάφερε να υλοποιήσει αρκετούς από τους στόχους που είχε θέσει και να τροχειοδρομήσει όλους τους άλλους.

Κοινωνικός Τομέας
Στον τομέα αυτό το Κοινοτικό Συμβούλιο έδωσε μεγάλη σημασία και είχε σαν στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη Κοινότητα μας.

 • Τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου και η Κοινοτική Βιβλιοθήκη  λειτουργούν καθημερινώς εξυπηρετώντας τόσο τους κατοίκους όσο και τα εργοστάσια που βρίσκονται στην Βιομηχανική Περιοχή.
 • Η υγεία και η εξυπηρέτηση των κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων και των οικοκυρών, ήταν μέσα στις προτεραιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου, έτσι με διευθέτηση που έγινε, τα Κοινοτικά Ιατρεία λειτουργού κάθε βδομάδα, αντί κάθε 2 βδομάδες που ήταν προηγουμένως.
 • Το Κοινοτικό Συμβούλιο με τους σωστούς χειρισμούς κατάφερε να αυξήσει τα έσοδα του από άλλες πηγές και να κρατήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα τις φορολογίες. 
  Έχει απαλλάξει από την φορολογία ηλικιωμένα άτομα άνω των 70 ετών, ενώ φορολογούνται συμβολικά συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 65 και 70 ετών και μονογονεϊκές  οικογένειες. Επίσης μειωμένη είναι και η φορολογία πολυτέκνων οικογενειών και εκτοπισμένων στην Αυτοστέγαση.
 • Πετύχαμε την ένταξη στην οικιστική ζώνη ενός κρατικού τεμαχίου για διαχωρισμό 27 οικοπέδων για άπορες και χαμηλόμισθες οικογένειες.
 • Συνεργαστήκαμε με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης για ανέγερση κατοικιών στην κοινότητα μας και την διάθεση τους σε οικογένειες και νεαρά ζευγάρια με χαμηλά εισοδήματα.
 • Το Υπουργικό Συμβούλιο πρόσφατα (Νοέμβριο 2008) παραχώρησε στην Κοινότητα μας χώρο απέναντι από τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου για την ανέγερση κοινοτικού πάρκου στην μνήμη του ήρωα της ΕΟΚΑ Σταύρου Στυλιανίδη που έδρασε στην κοινότητα μας και πάρκο αγνοουμένων της τουρκικής εισβολής (1974).
 • Στήριξε και στηρίζει οικονομικά, ηθικά και έμπρακτα όλους τους φορείς και τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας.

Υδατοπρομήθεια

 • Η συνεχής και ανελλιπής υδροδότηση της κοινότητας τα τελευταία 6 χρόνια και από τον Μάϊο του 2008 λόγω της συνεχόμενης ανομβρίας, η σύνδεση της κοινοτικής υδατοπρομήθειας με δύο ιδιωτικές γεωτρήσεις για κάλυψη των ημερήσιων υδατικών αναγκών της κοινότητας.
 • Η επέκταση του δικτύου υδατοπρομήθειας εντός της οικιστικής περιοχής όπου ήταν αναγκαίο.
 • Η αντικατάσταση των σιδερένιων σωλήνων, μήκους 1,200 μέτρων, που μεταφέρουν το νερό από την κοινοτική διάτρηση στις υδατοδεξαμενές.
 • Η εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματου χλωριοτήρα νερού στις υδατοδεξαμενές της κοινότητας για την προστασία της υγείας των κατοίκων.
 • Ο προγραμματισμός για κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 500 κ.μ. νερού το 2009, η οποία θα δίνει την δυνατότητα στην Κοινότητα σε περίπτωση συντήρησης του δικτύου ή βλάβης στις υδραντλίες να έχει και τα ανάλογα αποθέματα.
 • Η σύνδεση της υδατοπρομήθειας της Κοινότητας μας με τον αγωγό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) απάβληνε κατα πολύ το μεγάλο πρόβλημα έλλειψης νερού που αντιμετωπίζει η κοινότητα μας λόγω της συνεχόμενης ανομβρίας.
  Προς αντιμετώπιση της λειψυδρίας το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει κάνει διαβήματα προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το οποίο έχει εκπονήσει σχέδιο μεταφοράς νερού από γεωτρήσεις που έχουν ανορυχθεί στην περιοχή Μαχαιρά, για ενίσχυση της υδατοπρομήθειας τόσο της κοινότητας Εργατών, όσο και των υπόλοιπων κοινοτήτων της περιοχής Ταμασσού. Η υλοποίησει του πιο πάνω σχεδίου προγραμματίζεται να αρχίσει τον Ιανουάριο του 2009 και να ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του ιδίου έτους.  

Αντιπλημμυρικά

Το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στην κοινότητα μας είναι το αντιπλημμυρικό που έχει ήδη αρχίσει και το κόστος του υπολογίζεται να ξεπεράσει τις £500,000. Το έργο αυτό θα λύσει το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν αρκετά σπίτια στη συμβολή των δρόμων Π. Κατελάρη – Μ. Καραολή – Ε. Παλληκαρίδη.Η Α’ φάση του έργου περιλαμβάνει τετρα-γωνικό οχετό μήκους 180 μέτρων και υπόγειο αγωγό 400 μέτρων για μεταφορά των νερών της βροχής από την Αυτοστέγαση στο αργάκι. Η προσφορά για την Α΄ Φάση του έργου έχει κατακυρωθεί στην εταιρεία Αδελφοί Πατσαλή Λτδ έναντι του ποσού των £230,000. Το έργο έχει ολοκληρωθεί από τον Δεκέμβριο του 2006 και η συνολική δαπάνη έχει ανέλθει στις £269,000 (€460,000). 

Κατασκευή οχετού ομβρίων υδάτων 

Αναφορικά με την Β΄ Φάση σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών θα πρέπει πριν το τέλος του καλοκαιριού του 2006 να ετοιμαστούν τα κατασκευαστικά σχέδια και αφού γίνουν όλες οι απαιτούμενες μελέτες και η εκτίμηση της δαπάνης θα προκηρυχθούν προσφορές για την κατασκευή τους. Η Β΄ φάση θα αρχίσει το 2007 και προβλέπεται να στοιχίσει πέραν των £350,000.  

 • Κατασκευάστηκαν οχετοί και πεζοδρόμια στην οδό Γρ. Αυξεντίου και 1ης Απριλίου.
 • Κατασκευάστηκαν οχετοί στην οδό Αρχ. Κυπριανού & Αγίας Παρασκευής.
 • Κατασκευάστηκαν οχετοί και πεζοδρόμια στην οδό Μιας Μηλιάς και Μπέλλαπαϊς γύρω από το κοινοτικό πάρκο.
 • Κατασκευάστηκε μεγάλο γεφύρι προς Ψημολόφου, προς επίλυση του προβλήματος της υπερχείλισης του αργακιού.

Εξωραϊστικά

 • Ανάπλαση του χώρου μπροστά από τα γραφεία της κοινότητας με πεζοδρόμια και χώρους πρασίνου.
 • Δημιουργία Πάρκου στην Αυτοστέγαση και κατασκευή μικρού αμφιθεάτρου. Η δαπάνη για την ολοκλήρωση του έργου ανήλθε στις £62,000 και το Κοινοτικό Συμβούλιο με τις σωστές του ενέργειες εξασφάλισε ολόκληρο το ποσό από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.
 • Ανάπλαση του Κοινοτικού Πάρκου στην οδό 1ης Απριλίου.
 • Δημιουργία χώρων πρασίνου σε διάφορα σημεία της κοινότητας.
 • Πλακόστρωση πεζόδρομων στην Αυτοστέγαση και κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Παντελή Κατελάρη.

Κοινοτικό Αμφιθέατρο

Κεντρική Πλατεία:

Το σημείο αναφοράς που έλειπε από την κοινότητα μας, δηλαδή η κεντρική πλατεία είναι πλέον γεγονός. Με πολλή διορατικότητα το Κοινοτικό Συμβούλιο προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2003 στην αγορά χώρου 680τμ για κατασκευή Κεντρικής Πλατείας στη τιμή των £23,000. Στη συνέχεια αναθέσαμε στον Γραφείο Αρτέμιου Παπαχρυσοστόμου και Συνεργάτες την εκπόνηση σχεδίων για την κατασκευή της πλατείας, τα οποία καταθέσαμε στις αρμόδιες αρχές του κράτους για την έκδοση των σχετικών αδειών. Αμέσως μετά προκηρύχθηκε διαγωνισμός μέσο του γραφείου της Επαρχιακής Διοίκησης και ο εν λόγω διαγωνισμός κατακυρώθηκε, τον Φεβρουάριο του 2006, στην Εργοληπτική Εταιρεία Α/φοι Πατσαλή Λτδ για το συνολικό ποσό των £67,850.

Οι εργασίες άρχισαν άμεσα και μέσα σε τέσσερις μήνες το έργο ολοκληρώθηκε και αποτελεί πλέον στολίδι για την κοινότητα μας.

Έγινε εξωραϊσμός του χώρου του παλιού σφαγείου και μετατράπηκε σε κοινοτικές αποθήκες, επιλύνοντας το πρόβλημα αποθήκευσης των υλικών, εργαλείων και περιουσιακών στοιχείων της Κοινότητας.

 

Κοιμητήριο

 • Διαμορφώθηκε η πρόσοψη  και το προαύλιο του κοιμητηρίου.
 • Κατασκευάστηκε κιόσκι και διαμορφώθηκε κατάλληλα ο χώρος προς εξυπηρέτηση του κοινού.
 • Ασφαλτοστρώθηκε ο χώρος στάθμευσης μπροστά από το κοιμητήριο.
 • Η τακτική και συνεχής καθαριότητα του κοιμητηρίου.
 • Υδροδοτήθηκε το κοιμητήριο περιμετρικά .
 • Υποβλήθηκε αίτηση προς το κτηματολόγιο για παραχώρηση κρατικής γης που συνορεύει με το κοιμητήριο για επέκταση του.

Δρόμοι

 • Διαπλάτυνση του δρόμου στην συμβολή των οδών Γρ. Αυξεντίου & 28ης Οκτωβρίου στο κέντρο της κοινότητας.
 • Ευθυγράμμιση του δρόμου Εργάτες – Ανάγυια σε πέντε επικίνδυνα σημεία.
 • Κατασκευάστηκε γεφύρι και ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος προς Αρεδιού.
 • Κατασκευάστηκε γεφύρι στη περιοχή Κόρακας, στον δρόμο προς Αγίους Τριμιθιάς.
 • Επάλειψη δρόμων με άσφαλτο εντός και εκτός της κοινότητας.
 • Επιδιόρθωση και συντήρηση αγροτικών δρόμων.
 • Εγγραφή δρόμων εντός της κοινότητας και αγροτικών δρόμων.
 • Κατασκευή κυρτωμάτων στην οδό Γρ. Αυξεντίου.

Πολεοδομικά Έργα & Έργα Υποδομής

 • Ρυμοτομικό Σχέδιο (Κατασκευή Πεζοδρομίων και Οχετών ομβρίων υδάτων)

Αποτύπωση των δρόμων Γρ. Αυξεντίου – Αγίας Παρασκευής και μέρους της οδού Γρ. Διγενή για την κατασκευή πεζοδρομίων και οχετών ομβρίων υδάτων μήκους 1,5 χλμ. Τα σχέδια έχουν ετοιμαστεί από ιδιώτη μελετητή (Εταιρεία TopoCad Engineering) και έχουν δοθεί στην Πολεοδομία οι προτεινόμενες ρυμοτομίες για έγκριση.

 • Αποχετευτικό Σύστημα

Το Κοινοτικό Συμβούλιο με τις κατάλληλες ενέργειες πέτυχε την ένταξη του αποχετευτικού συστήματος της κοινότητας μας στο Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λευκωσίας, το οποίο έχει προβεί ήδη στην αποτύπωση των κατοικιών της Κοινότητας. Οι εργασίες αναμένονται να αρχίσουν το 2009 και να ολοκληρωθούν μέχρι το 2012, δηλαδή με την λήξη της προθεσμίας που τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο αυτό θα λύσει το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες κατοικίες στην κοινότητα μας, λόγω της μη απορροφητικότητας των λάκκων τους.

 • Πεζόδρομος – Ποδηλατόδρομος

Διαμόρφωση και καλλωπισμός του αργακιού που περνά από τον Απόστολο Θωμά και καταλήγει στο ποταμό Πεδιαίο. Θα κατασκευαστεί τετραγωνικός οχετός (Β’ Φάση Αντιπλημμυρικού Έργου), όπου το πάνω μέρος προσφέρεται για την δημιουργία πεζόδρομου - ποδηλατοδρόμου. Ο χώρος αυτός θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός και παγκάκια και να μπορεί ο κόσμος με ασφάλεια να κάνει το περίπατο του.

 • Κυκλικός Κυκλοφοριακός Κόμβος

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τον Έπαρχο Λευκωσίας και μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων έχει προβεί στην κατασκευή Κυκλικού Κυκλοφοριακού Κόμβου (Round-About) στην συμβολή των δρόμων Αγίας Παρασκευής – Πεδιαίου – 25ης Μαρτίου, και σε συνδυασμό με το μεγάλο γεφύρι που έχει ήδη κατασκευαστεί έχει επιλύσει το σοβαρό πρόβλημα που είχαν οι οδηγοί που ήθελαν να κατευθυνθούν προς Ψιμολόφου. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και αποτελεί μαζί με τους γύρω χώρους πρασίνου που δημιουργήθηκαν, πραγματικό στολίδι στην κοινότητα μας.

Κυκλοφοριακός Κόμβος

Καθαριότητα

 • Τα τελευταία χρόνια η Κοινότητα μας συγκαταλέγεται μέσα στις καθαρότερες Κοινότητες της Λευκωσίας και τις απονέμονται τιμητικά βραβεία και έπαινοι. Η τακτική και συνεχής καθαριότητα των δρόμων και των δημόσιων χώρων της κοινότητας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του Κοινοτικού Συμβουλίου.
 • Η δε υπηρεσία αποκομιδής κλαδευμάτων και βαριών σκυβάλων έχει επιλύση ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι της Κοινότητας μας. Επίσης γίνεται σε τακτά διαστήματα κόψιμο των χόρτων από όλους τους δρόμους της κοινότητας.
 • Η κατεδάφιση οκτώ επικίνδυνων και εγκαταλελειμμένων κατοικιών.

Διαδίκτυο

Η Κοινότητα μας από τον Μάιο του 2004 έχει τη δική της ιστοσελίδα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.ergates.org. Με αυτό τον σύγχρονο τρόπο προβάλλονται οι ομορφιές, οι τόποι και οι δραστηριότητες της Κοινότητα μας σε όλο το κόσμο. Επισκεφθείτε την και πληροφορήστε μας για τα σχόλια σας ή αποστείλετε μας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση(e-mail) kse@cytanet.com.cy.


Τυπώστε Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Χάρτες
Πολυμέσα
Εκδηλώσεις
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.