ΕΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αρχική Σελίδα / Αδελφοποίηση / Σύμφωνο
Σύμφωνο

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΑΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΙΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη Κοινότητα Εργατών, σήμερα τριάντα (30) Ιουνίου του έτους 2006, μεταξύ των παρακάτω υπογεγραμμένων:
Στόχος του Συμφώνου είναι η καλύτερη γνωριμία των κατοίκων των δύο περιοχών, για περαιτέρω ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, με την καλλιέργεια πνεύματος ειλικρινούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης της ειρήνης, της διεθνούς ύφεσης και για την δίκαιη επίλυση του εθνικού ζητήματος της Κύπρου.

Οι Δημοτικές και Κοινοτικές και οι κάτοικοι των δύο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να συνεργαστούν από σήμερα και στο εξής από κοινού για την πραγματοποίηση:
-της σύσφιξης των σχέσεων του Ελληνισμού, σε Ελλάδα και Κύπρο
-της σταθεροποίησης της Ειρήνης, της Διεθνούς Ύφεσης και της δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού, την εδραίωση των σχέσεων καλής γειτονίας και συνεργασίας ανάμεσα στους Λαούς των Βαλκανίων και της Μεσογείου, στα πλαίσια πάντα των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων μας.
-της περαιτέρω ανάπτυξης, επέκτασης και σταθεροποίησης των φιλικών σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ όλων των κατοίκων των δύο Ο.Τ.Α., προς το καλύτερο συμφέρον των δημοτών μας, αλλά και των γειτονικών πόλεων και λαών.
-της ανταλλαγής χρήσιμων εμπειριών και απόψεων, καθώς και τη αμοιβαία γνωριμία με τα επιτεύγματα σε όλους τους χώρους της κοινωνικό-οικονομικής και πνευματικής δραστηριότητας, μεταξύ των δύο Οργανισμών.

Το αντικείμενο των ανταλλαγών θα πρέπει να ενταθεί και να εστιασθεί στους παρακάτω τομείς:

 • Διοικητικής και Οικονομικής δραστηριότητας.
 • Επιστημονικής Πνευματικής και Πολιτιστικής δραστηριότητας.
 • Τελειοποίησης και ανάπτυξης των δημοκρατικών μορφών Διοίκησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Της βελτίωσης της εξυπηρέτησης των δημοτών και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.
 • Της δραστηριότητας στο χώρο διατήρησης της αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής κληρονομιάς.
 • Της ανάπτυξης της πνευματικής, μορφωτικής και πολιτιστικής ζωής.
 • Της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγεία, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και του τουρισμού.
 • Της υλοποίησης συγκεκριμένων προγραμμάτων, που θα αποσκοπούν στην διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, βιβλίου, λαογραφικών εκδηλώσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων (παραδοσιακές, λαϊκές μουσικές και χορευτικές παραστάσεις), θεάτρου, επιστημονικών και ιστορικών συνεδρίων και συμποσίων, εκδοτικών δραστηριοτήτων.
 • Της ανάπτυξης των σχέσεων και της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και την από κοινού υλοποίηση εργασιών σε θέματα ιστορίας και περιβάλλοντος.

Όλα τα παραπάνω θα επιτευχθούν με την ανταλλαγή αποστολών και ομάδων εργασίας, που θα βοηθήσουν στην πραγματοποίηση των στόχων, μέσα από προγράμματα συνεργασίας προς τις κατευθύνσεις:

  • της ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών στα προβλήματα των πόλεων, των οικισμών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε οργανωτικά και διοικητικά θέματα, στην διαχείριση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων, στην εξυπηρέτηση των δημοτών
  • της εκπόνησης αναπτυξιακών σχεδίων για τις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες.
  • της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής
  • της πολιτιστικής και μορφωτικής ανάπτυξης
  • της έκδοσης βιβλίων για την ιστορία, τον πολιτισμό και τη λαογραφία των δύο Ο.Τ.Α.

Για την καλύτερη γνωριμία και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δημοτών μας
θα πρέπει να πραγματοποιούμε ανταλλαγές αντιπροσωπευτικών ομάδων, στους διάφορους τομείς της συνεργασίας μας και εμείς ως υπεύθυνες και συντονίστριες Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές θα πρέπει να εκτιμούμε την πρόοδο της ανάπτυξης του Συμφώνου Αδελφοποίησης, Συνεργασίας και Φιλίας.

Το παρόν σύμφωνο αποτελείται από δύο (2) σελίδες υπογράφεται και σφραγίζεται σε πέντε (5) πρωτότυπα.


Τυπώστε Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Χάρτες
Πολυμέσα
Εκδηλώσεις
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.